Paradontopatija

~ Tehnike koje primenjujemo su (od manje ka više intenzivnim): terapija laserom, PRF, režanj operacija. ~

Paradentoza je hronična infekcija koja zahvata zubno meso i kost koja podupire zube, što može dovesti do gubitka zuba. Paradentozu je potrebno sprečiti. Na ovoj stranici možete se više informisati o pristupima koje primenjujemo u Dental SPA centru. Dental SPA centar je opremljen i specijalnim laserom za tretiranje ovog oboljenja. Laserskim tretmanom se krvarenje desni može sprečiti.


Povlačenje desni predstavlja pomeranje nivoa ivice gingive tj. ivice desni u pravcu vrha korena zuba. Može biti generalizovano, da zahvata sve prisutne zube ili se pak manifestuje samo na pojedinim zubima. Ukoliko imate probleme sa paradontopatijom i krvarenjem desni možete se informisati na ovoj stranici, a takođe Vam savetujemo i da dođete u Dental SPA centar na konsultacije sa lekarom.


PRF je preparat koji nastaje centrifugiranjem krvi pacijenta, bez ikakvih dodatnih aditiva. Koristi se za popunjavanje defekata u kosti nakon vađenja zuba, kao materijal kojim se popunjavaju veliki koštani džepovi u toku režanj operacije, za podizanje sinusa.


U terapiji uznapredovale parodontopatije, jedan od osnovnih zahvata je režanj operacija. Režanj operacija predstavlja hiruršku proceduru, koja podrazumeva podizanje desni i direktno uklanjanje patoloških promena i zubnih konkremenata.


Pročitajte još i ...

Još na sajtu...