Najčešća pitanja

Ovde možete naći odgovore na neka od najčešćih pitanja pacijenata

Šta je zubni kamenac i da li ga treba uklanjati?

Zubni kamenac nastaje mineralizacijom (očvršćavanjem) mekih naslaga na zubima a u njega se ugrađuju i magnezijumove i druge soli iz pljuvačke. Kamenac je žućkaste boje, ali dolazi do njegovog prebojavanja pigmentima iz hrane i pića.

Kod pušača dolazi do prebojavanja u crnu boju. Kamenac se najčešće nakuplja sa jezične strane donjih prednjih zuba i sa obrazne strane kod gornjih kutnjaka. Kamenac treba redovno otklanjati. Lekar to radi ručnim instrumentima ili ulrazvučnim aparatom. Nakon toga dolazi do krverenja iz desni i lekar ih ispira (tuširanje desni).


Još na sajtu...