Najčešća pitanja

Ovde možete naći odgovore na neka od najčešćih pitanja pacijenata

Šta je zubni kamenac i da li ga treba uklanjati?

Zubni kamenac nastaje mineralizacijom (očvršćavanjem) mekih naslaga na zubima a u njega se ugrađuju i magnezijumove i druge soli iz pljuvačke. Zubni kamenac je žućkaste boje, ali dolazi do njegovog prebojavanja pigmentima iz hrane i pića.

Kod pušača dolazi do prebojavanja u crnu boju.

Najčešće se nakuplja sa jezične strane donjih prednjih zuba i sa obrazne strane kod gornjih kutnjaka. Kamenac treba redovno otklanjati. Čišćenje zuba je neophodno jer se u suprotnom zubi mogu pokvariti a može se javiti i parodontopatija.

Lekar uklanjanje kamenca radi ručnim instrumentima ili ulrazvučnim aparatom. Nakon toga dolazi do krverenja iz desni i lekar ih ispira (tuširanje desni). 

Pročitajte koje bolesti zuba može prouzrokovati zubni kamenac ukoliko se ne obavi čišćenje zuba i uklanjanje zubnog kamenca: bolesti usled kamenca.

Video: Zubni kamenac - Uklanjanje


Još na sajtu...