Najčešća pitanja

Ovde možete naći odgovore na neka od najčešćih pitanja pacijenata

Da li je moguće izjednačiti boju "umrtvljenih" potamnelih zuba?

Problem potamnjivanja pojedih zuba usled vađenja živca moguće je uspešno rešiti beljenjem svih, ili pojedinih zuba. Beljenje se u Dental SPA centru vrši nanošenjem specijalnih preparata koji se osvetljavaju posebnim lampama za beljenje, ili laserom.

Ovim postupkom se može ujednačiti boja svih zuba, a o detaljima svake od metoda koje primenjujemo možete naći u odgovarajućoj sekciji pod menijem "usluge" na ovom sajtu.


Još na sajtu...