Stomatološki laser

~ Ordinacija Dental Spa centar prati svetske trendove i u svoju parksu je uključila i primenu diodnog lasera najnovije generacije EPIC 10, američkog brenda Biolase ~

najbolji zubar

Primena lasera u Dental SPA centru

Laserska tehnologija je poslednjih dvadesetak godina znatno napredovala i laseri se danas primenjuju u skoro svim oblastima stomatologije. Dental Spa centar prati svetske trendove i u svoju parksu smo uključili diodni laser za zube američkog brenda Biolase, koji je zbog svojih karakteristika dobio brojne nagrade u svetu, još 2012. godine kao prva ordinacija u regionu!

Dobar zubar treba da ima veliko iskustvo u radu i veliki uspeh kada su popravka zuba i ostale stomatološke procedure u pitanju. Najbolji zubar, za razliku, dodatno prati i najnovije svetske trendove i raspolaže najsavremenijom opremom. Laser koji se koristi u Dental SPA centru je registrovan kod srpske Agencije za lekove i medicinska sredstva, a lekari Dental SPA centra imaju sertifikate i licencu za primenu ove tehnologije.

Šta je stomatološki laser?

Izraz LASER (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation) označava pojačanje svetlosti stimulisanom emisijom svetlosnih zraka. Laserski zrak je monohromatski, koherentan i usmeren zrak svetlosne energije koji se sastoji od jedne čiste boje (koja je obicno nevidljiva).

Laserska svetlost se u dodiru sa tkivom pretvara u toplotnu energiju, čime obezbeđuje različite terapijske efekte. Laserski snop svetlosti može biti kontinuiran ili pulsni. Najvažnija osobina laserskog zraka je mogućnost njegovog fokusiranja na veoma male površine, što obezbeđuje preciznu koncentraciju energije na maloj površini. Bitna osobina koju diodni laser za zube ima je da deluje prkeko hemoglobina iz krvi, pa ne oštećuje tvrda zubna tkiva.

popravka zuba

Koja je primena lasera?

Stomatološki laser Epic 10 ima veliki broj kliničkih primena i jako moćno dejstvo na meka tkiva. Mikrohirurške intervencije koje se rade na ovaj način pružaju mnogo veći komfor pacijentima i lekaru jer je korišćenje anestezije svedeno na minimum, a radno polje je potpuno beskrvno, a tok oporavka je brži i bez otoka.

Praktične primene lasera u Dental SPA centru:

laser za zube


Pročitajte još i ...

Još na sajtu...