Stomatološki laser

~ Ordinacija Dental Spa centar prati svetske trendove i u svoju parksu je uključila i primenu diodnog lasera najnovije generacije EPIC 10, američkog brenda Biolase ~

Primena lasera u Dental SPA

Primena lasera u Dental SPA

Laserska tehnologija je poslednjih dvadesetak godina znatno napredovala i laseri se danas primenjuju u skoro svim oblastima stomatologije. Ordinacija Dental Spa centar prati svetske trendove i u svoju parksu je uključila i primenu diodnog lasera najnovije generacije EPIC 10, američkog brenda Biolase, koji je zbog svojih karakteristika dobio brojne nagrade u svetu. Ovo je prvi dentalni laser u regionu!

Laser koji se koristi u Dental SPA centru je registrovan kod srpske Agencije za lekove i medicinska sredstva, a lekari Dental SPA centra imaju sertifikate i licencu za primenu ovog lasera.

Izraz LASER (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation) označava pojačanje svetlosti stimulisanom emisijom zraka. Laserski zrak je monohromatski, koherentan i usmeren zrak svetlosne energije koji se sastoji od jedne čiste boje (koja je obicno nevidljiva), koji se u dodiru sa tkivom pretvara u toplotnu energiju, čime obezbeđuje različite terapijske efekte. Laserski snop svetlosti može biti kontinuiran ili pulsni. Najvažnija osobina laserskog zraka je mogućnost njegovog fokusiranja na veoma male površine, što obezbeđuje preciznu koncentraciju energije na maloj površini. Bitna osobina diodnog lasera je da deluje prkeko hemoglobina iz krvi, pa ne oštećuje tvrda zubna tkiva.

slika na kojoj se vide dva susedna zuba u donjoj vilici i laser koji deluje na desni između zuba

Stomatološki laser Epic 10 ima veliki broj kliničkih primena i jako moćno dejstvo na meka tkiva. Mikrohirurške intervencije koje se rade na ovaj način pružaju mnogo veći komfor pacijentima i lekaru jer je korišćenje anestezije svedeno na minimum, a radno polje je potpuno beskrvno, a tok oporavka je brži i bez otoka.slika lasera koji kotiste zubari stomatološke ordinacije Dental SPA centar

Praktične primene lasera u Dental SPA centru:

 • - Terapija parodontopatije
 • - Terapija inficiranih i neinficiranih džepova oko zuba
 • - Incizija frenuluma
 • - Cirkumcizija umnjaka i neizniklih zuba
 • - Terapija afti, herpesa, lihen planusa i drugih bolnih stanja u ustima
 • - Produženje kliničke krune zuba i gingivoplastika
 • - Sanacija upalnih stanja oko krunica i mostova
 • - Terapija bola viličnog zgloba
 • - Desenzibilizacija bola ogoljenih zuba oseljivih na hladno i toplo
 • - Incizija apscesa
 • - 20-to minutno beljenje zuba

Pročitajte još i ...

Još na sajtu...