Paradontopatija

~ Tehnike koje primenjujemo su (od manje ka više intenzivnim): terapija laserom, PRF, režanj operacija. ~

paradontoza zuba istaknuta instrumentom zubara. Krvarenje desni oko zuba.Paradentoza je hronična infekcija koja zahvata zubno meso i kost koja podupire zube, što može dovesti do gubitka zuba. Indikator paradentopatije je krvarenje desni, što se obično može primetiti kao krv na jastuku posle spavanja. Paradentozu je potrebno sprečiti na vreme, kako bi se sprečio gubitak zuba. Na ovoj stranici možete se više informisati o pristupima koje primenjujemo u Dental SPA centru. Dental SPA centar je opremljen i specijalnim laserom za tretiranje ovog oboljenja. Laserskim tretmanom se krvarenje desni može spreciti.

Tehnike koje primenjujemo su (od manje ka više intenzivnim): terapija laserom, PRF, režanj operacija.

Paradontopatija

Paradentoza je hronična infekcija koja zahvata zubno meso i kost koja podupire zube, što može dovesti do gubitka zuba. Paradentozu je potrebno sprečiti. Na ovoj stranici možete se više informisati o pristupima koje primenjujemo u Dental SPA centru. Dental SPA centar je opremljen i specijalnim laserom za tretiranje ovog oboljenja. Laserskim tretmanom se krvarenje desni može sprečiti.


Recesija gingive

Povlačenje desni predstavlja pomeranje nivoa ivice gingive tj. ivice desni u pravcu vrha korena zuba. Može biti generalizovano, da zahvata sve prisutne zube ili se pak manifestuje samo na pojedinim zubima. Ukoliko imate probleme sa paradontopatijom i krvarenjem desni možete se informisati na ovoj stranici, a takođe Vam savetujemo i da dođete u Dental SPA centar na konsultacije sa lekarom.


Platelat rich fibrin (PRF)

PRF je preparat koji nastaje centrifugiranjem krvi pacijenta, bez ikakvih dodatnih aditiva. Koristi se za popunjavanje defekata u kosti nakon vađenja zuba, kao materijal kojim se popunjavaju veliki koštani džepovi u toku režanj operacije, za podizanje sinusa.


Režanj operacija

U terapiji uznapredovale parodontopatije, jedan od osnovnih zahvata je režanj operacija. Režanj operacija predstavlja hiruršku proceduru, koja podrazumeva podizanje desni i direktno uklanjanje patoloških promena i zubnih konkremenata.


Pročitajte još i ...

Još na sajtu...