Parodontopatija

~ Tehnike koje primenjujemo su (od manje ka više intenzivnim): terapija laserom, PRF, režanj operacija. ~

Platelat rich fibrin (PRF)

Platelat rich fibrin (PRF)

PRF je preparat koji nastaje centrifugiranjem krvi pacijenta, bez ikakvih dodatnih aditiva. Koristi se za popunjavanje defekata u kosti nakon vađenja zuba, kao materijal kojim se popunjavaju veliki koštani džepovi u toku režanj operacije, za podizanje sinusa.

Poput PRP preparata, PRF se dobija centrifugiranjem krvi pacijenta. Za razliku od PRP preparata koji se dobija na sličan nacin, PRF je u vidu guste želatinozne mase. U PRF-tehnici fibrin se polimerizuje prirodno i sporo za vreme centrifugiranja, što omogućava stvaranje homogene 3D-organizovane strukture, u koju su ugrađeni faktori rasta i trombociti. Takođe, struktura fibrina čini kostur (kalup) po kojem migriraju endotelne ćelije, osteoblasti i druge ćelije za vreme zarastanja tkiva. Prisustvo tako organizovane fibrinske mrežice na početku zarastanja rane ubrzava angiogenezu rane, što omogućuje bržu migraciju osteoblasta i početak stvaranja kosti. PRF se može kombinovati sa veštačkom kosti, a tada je mnogo brža i efikasnija sinteza nove kosti. Višestruko ukrštena struktura fibrina stabilizuje ugrušak, stvara konzistenciju koja se odupire „premeštanju“, održava prostor, sprečava invaziju mekog tkiva, a istovremeno progresivno otpušta faktore rasta.ruka lekara koja drzi epruvetu gde je uzeta krv i separirana. Epruveta je ispred centrifuge za separaciju krvi

Obzirom da se preparat dobija iz vlastite krvi, od sopstvenog organskog materijala, apsolutno je bezbedan i ne daje alergijske reakcije, a organizam ga bolje prihvata.

U regenerativnoj parodontalnoj hirurgiji PRF se može koristiti kao dodatak koštanoj zameni ili kao zamena za koštanu nadoknadu za ispunjavanje infrakoštanih parodontalnih defekata. Nakon podizanja režnja, debridmana infrakoštanog defekta i struganja i poliranja površine korena, defekt se ispuni PRF-om i prekrije s PRF-membranom i fiksira resorptivnim šavovima oko susednog zuba. U odnosu na početnu situaciju, smanjuje se dubina parodontnog džepa, a ispunjenost koštanog defekta i nivo kliničkog pričvrstka se poboljšavaju. Rezultati su bolji ako se u infrakoštanim defektima aplicira ksenograftni koštana nadoknada uz dodatak PRF-a.

dijagram toka procedure pocev od uzimanja krvi


Pročitajte još i ...

Još na sajtu...