Protetika

~ Protetika Niš: Dental SPA centar je stomatološka ordinacija sa najširom ponudom u oblasti protetike u regionu.

akrilatna proteza za zube

Klasične akrilatne proteze za zube

Proteze za zube su zubne nadoknade koje nadoknadjuju gubitak većeg broja zuba i karakteristične su po tome što ih pacijent vadi iz usta da bi ih održavao. Mogu biti parcijalne i totalne, zavisno od broja preostalih zuba u ustima pacijenta. 

Parcijalne proteze za zube su namenjene pacijentima kojima nedostaje veći broj zuba  i ne postoji mogućnost izrade mosta, dok su totalne proteze namenjene pacijentima kojima nedostaju svi zubi u nekoj od vilica. One nadoknadjuju izgubljene zube i deo vilične kosti, pri čemu se oslanjaju na susedne zube i njihovu okolinu.  Rade se na osnovu individualnih otisaka od akrilata i specijalno dizajniranih zuba. Parcijalne proteze se u ustima oslanjaju na susedne zube pomoću žičanih kukica, a totalne se u ustima "drže" pomoću vakuma, koji se stvara između proteze i nepca. To su proteze za zube koje pacijent skida, peru se četkicom i pastom i predstavljaju relativno jeftin način za sanaciju parcijalne ili totalne bezubosti.

Klasične akrilatne parcijalne i totalne proteze za zube se rade na osnovu individualnog otiska uzetog u ordinaciji. Kada su u pitanju parcijalne proteze, ne postoji potreba za posebnom predhodnom pripremom preostalih zuba. Potrebno je uraditi nekoliko proba u ordinaciji da bi se dobio finalni rad, odnosno proteza za zube. Baza proteze je od roze akrilata, a zubi koji se koriste za izradu ovih nadoknada su fabrički proizvedeni i u potpunosti podsećaju na prirodne zube. Boja zuba se bira po ključu boja i usklađuje sa bojom preostalih zuba. Parcijalne akrilatne proteze se u ustima drže za susedne zube pomoću kukica, a totalne stvaranjem vakuuma između desni i proteze. 

Ovim protezama na relativno jeftin i lak način može da se reši problem nedostatka zuba, postizanje normalnih međuviličnih odnosa i očuvanje funkcije ishrane i govora. Nedostatak ovih proteza za zube je taj što su one deblje i glomaznije, tako da je period adaptacije na njih malo duži. Kako zauzimaju veći deo nepca i desni, čulo ukusa može biti blago poremećeno.

Cena proteze za zube u Dental SPA centru nalazi se u cenovniku na ovom sajtu: Cenovnik, kao i na stranici sa protetskim uslugama.

proteza za zube

 


Pročitajte još i ...

Još na sajtu...